„М-КАЕЛ“ ЕООД – гр. Враца е фирма регистрирана през 2001г. и е приемник на дейността на ET „KAEЛ - Георги Василев“, регистрирана през 1991г. Специализира се в следната дейност:

Разполага с материално-техническа база, състояща се от стругове, фрези – универсални, кос машина, зъбонарезна машина, отрезни машини, настолни бормашини, заваръчни агрегати, подемни съоръжения, преносими ел. инструменти – дрелки, ъглошлайфки, електроперфоратори и къртачи и др. Разполага със собствен транспорт, обособен производствен цех и складови помещения .

Има разрешение по чл.36 от Закона за техническите изисквания към продуктите за дейност за съоръжения с повишена опасност и вписване в регистъра на лицата, извършващи дейности по СПО както следва:

  • Преустройство и ремонт на тръбопроводи за пара и гореща вода, промишлени парни и водогрейни котли до 1.6МПа и температура 200 С
  • Ремонт, преустройство, поддръжка и експлоатация на промишлени и битови стоманени газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводороди /без автомобилни газови уредби / с налягане до 1,6 МПа ;
  • Ремонт, преустройство и сервизно обслужване на съдове, работещи с налягане до1,6МПа ;
  • Ремонт, преустройство и поддръжка на мостови кранове, козлови кранове, портални кранове, кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или монтирани на самоходни или не самоходни шасита, електрически телфери
  • Ремонт, преустройство и поддръжка на промишлени и битови преносни и разпределителни стоманени и медни газопроводи, съоръжения, инсталации и уредби за природен газ с налягане до1.6МПа

„М-КАЕЛ” ЕООД е внедрила и има издаден сертификат за Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008

Декларация в областта на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.