Производство на машини за обработка на варовик, мрамор и гранит. Монтаж, ремонт и поддръжка на скалнообработващи машини

Фирма „М-КАЕЛ“ ЕООД се е специализирала в производство на нови скалнообработващи машини средна серия. Има десетгодишен опит в монтиране и ремонт на гатери, фрези, дискови обрезвачки, полиращи установки, въжени резачки и други. Осъществени са много модернизации и реконструкции на дискови обрезвачки, монтаж на нови вретена, промяна на задвижвания, механизация и автоматизация на производствения процес.

Глиц машина

Глиц машина

Глиц машина

 • Механизирано производство на глиц
 • Ширина на произведените повърхнини до 200 мм.
 • Бързо регулиране на ширината на обработваемата повърхнина
 • Регулиране на дебелината на обработваемия материал
 • Висока производителност
 • Нисък брак
 • Инсталирана мощност 2,2 kw

Надлъжна обрезвачка

Надлъжна обрезвачка

Надлъжна многодискова обрезвачка

 • Ширина на обработваемия материал до 620 мм. Височина до 188 мм.
 • Регулиране на движението на гумената лента с инвертор
 • Възможност за работа с 20 диска Ф300 мм.
 • Бърза пренастройка на размерите
 • Възможност за предварителна подготовка на вретеното с резервно вретено
 • Механизирано изместване на вретеното вертикално и напречно
 • Многообразие на технологичните процеси. Работа с фасонни дискове.

Хидравлична обрезвачка

Хидравлична обрезвачка

Хидравлична напречна обрезвачка

 • Ширина на обработваемия материал 700 мм.
 • Диаметър на диамантения диск Ф300 мм.
 • Регулиране на рязането с хидравличен регулатор
 • Инсталирана мощност 5,2 kw

Косорезачка

Косорезачка

Косорезачка

 • Дължина на рамото 1800 мм.
 • Въртене на рамото на 360 градуса
 • Механизирано движение по вертикал
 • Възможност за изработване с въртяща маса
 • Вертикална греда 2000 мм.
 • Диамантен диск или фреза до 450 мм.

Монтаж на нова машина

Монтаж на нова машина

Ремонт на скалнообработваща машина

Ремонт на скалнообработваща машина

Ремонт на скалнообработваща машина

Ремонт на скалнообработваща машина